Φωτοβολταΐκά

Τι είναι το Net Metering

Το Net Metering αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισμού και ενός καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, που εγκαθιστά ένα τοπικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμφωνία προβλέπει ότι, αν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καταμέτρησης, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα πιστώνεται στο επόμενο τιμολόγιο χρέωσης. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο για τη διαφορά. Αν με το κλείσιμο ενός έτους από την εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής, υπάρχει τελικά περίσσεια ενέργειας, αυτή χάνεται και η διαδικασία ξεκινά από την αρχή για το επόμενο έτος.

Αν κατά τη διάρκεια ενός έτους το σύστημα παραγωγής παράγει ενέργεια ίση με τη συνολική ετήσια κατανάλωση, ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτε στην εταιρεία ηλεκτρισμού.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Net Metering είναι:

• Παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από τις συνεχόμενες αυξήσεις των χρεώσεων, αρκεί να καταβάλει μια και καλή, ένα συγκεκριμένο χρηματικό πόσο για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών.

• Δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την Πολιτεία, αφού η παραγόμενη ενέργεια δεν πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Συνεπώς, δεν υπάρχουν έσοδα που μπορεί να φορολογηθούν, ούτε κάποια τιμή πώλησης, η οποία αργότερα μπορεί να μειωθεί.

Στη χώρα μας, το σημερινό κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και οι σημερινές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, καθιστούν το Net Metering μια συμφέρουσα επιλογή για τις μεγάλες οικιακές καταναλώσεις καθώς και για τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών καταναλώσεων.

Το Net Metering όμως, μπορεί να δώσει διέξοδο και στους μικρούς καταναλωτές, αφού τους δίνει ένα σημαντικό κίνητρο για να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των πάγιων ενεργειακών τους αναγκών χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου από μία αντλία θερμότητας.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης;

Όλοι. Ακόμα και οι μισθωτές. Αρκεί να έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ. με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) και και να έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Που μπορούν να εγκατασταθούν τα συστήματα αυτοπαραγωγής με net metering;

Στον ίδιο ή σε όμορο χώρο (ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία) με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που θα τροφοδοτούν. Μπορούν να εγκατασταθούν επί του κτιρίου, επί του εδάφους ή ακόμα και άλλων κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Τι ισχύει για εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους;

Μπορούν να εγκατασταθούν τόσα συστήματα, όσα και οι παροχές που υπάρχουν στο κτίριο. Σε ότι αφορά το καταμερισμό του διαθέσιμου χώρου και τη δυνατότητα εγκατάστασης, ισχύει ότι αναφέρεται στον κανονισμό του κτιρίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Αν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης στους ενδιαφερόμενους.

Μένω σε ιδιοκτητη κατοικία.Τι θα γίνει αν αργότερα πουληθεί ή ενοικιασθεί;

Το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί σε όφελος του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου μισθωτή. Η αυτοπαραγωγή με net metering μειώνει σημαντικά το κόστος χρήσης μιας κατοικίας, ειδικά αν συνδυασθεί και με τη χρήση αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση. Γι' αυτό και η εμπειρία από το εξωτερικό δείχνει ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος, αυξάνει σημαντικά τόσο την αξία όσο και την πιθανότητα πώλησης ή μίσθωσης μιας κατοικίας.

Υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί η αυτοπαραγωγή με net metering;

H αυτοπαραγωγή δεν παράγει ενέργεια για πώληση. Άρα δεν υπάρχει κάποιο εισόδημα το οποίο αργότερα μπορεί να φορολογηθεί. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αυξηθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, χρεώσεις δικτύου, κοκ.). Αλλά αν συμβεί αυτό, θα γίνει για όλους τους καταναλωτές, οπότε και πάλι θα είστε ωφελημένος, αφού λόγω του συστήματος θα πληρώνετε λιγότερα. Εκτός αυτού όμως, θα κάνετε και πιο γρήγορα απόσβεση το σύστημα σας.

 

Παράδειγμα κατοικίας με κατανάλωση 5.000 kWh/έτος

Μια κατοικία με 4 ενοίκους καταναλώνει περίπου 5.000 kWh κάθε χρόνο. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 3,25 kWp μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 700 € από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος.

Η εξοικονόμηση αυξάνεται κάθε χρόνο καθώς αυξάνονται και οι χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Λαμβάνοντας υπόψη μια μέση ετήσια αύξηση 8%, η απόσβεση του συστήματος γίνεται σε 8 περίπου χρόνια.

Σημείωση:
Τα τελευταία 5 χρόνια η μέση ετήσια αύξηση στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν περίπου 12%.

 

Στοιχεία κατανάλωσης    
Kατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 5.000  kWh/έτος 
Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα (συμπ. ΦΠΑ) 1.000  €/έτος 
.      
Προτεινόμενο σύστημα    
Ονομαστική ισχύς φωτοβολταϊκών 3,25  kWp 
Συν. επιφάνεια φωτοβολταϊκών 21,5  τ.μ.  
Διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης 25  έτη  
.      
Μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών      
Μείωση λογαριασμού τον 1o χρόνο -700   (-68%)
Χρόνος αποπληρωμής του συστήματος με μέση αύξηση στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος ~8% κάθε χρόνο  ~8  έτη  
Μείωση λογαριασμού τον 7o χρόνο -1.100    
       
Λοιπά στοιχεία      
Εσωτερικός ρυθμός απόδοσης (IRR) 15,3  %  
Καθαρή παρούσα αξία επένδυσης με επιτόκιο 2% (NPV) 25.700  

Καλάθι

Το καλάθι είναι άδειο
Το καλάθι είναι άδειο
https://energyeco.gr/inner.php/ajax

Κατηγορίες

Ποιός είναι online

Έχουμε online 2 επισκέπτες και 0 μέλη.

Πληροφορίες