Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Νερό χαμηλής θερμοκρασίας, από 35°C έως 45°C κυκλοφορεί σε σωλήνες εγκιβωτισμένους στο δάπεδο και μεταφέρει θερμότητα στο θερμομπετόν που περιβάλλει τους πλαστικούς σωλήνες. Έτσι, το δάπεδο ακτινοβολεί θερμότητα, που διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο! Οι ιδανικές συνθήκες ζέστης, ευεξίας και θερμικής θαλπωρής, με το χαμηλότερο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, δημιουργούν περιβάλλον ιδανικό! 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σπίτια, σχολεία, δημόσια κτίρια, επαγγελματικοί χώροι, ξενοδοχεία αλλά και άλλοι πιο απαιτητικοί χώροι, όπως κατοικίες με εσωτερικά μπαλκόνια, εκκλησίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή ελεύθερες επιφάνειες, όπως parking, είσοδοι γκαράζ, εξωτερικές σκάλες, γέφυρες, γήπεδα, ή αεροδιάδρομοι... καλύπτουν άψογα αισθητικά και λειτουργικά τις ανάγκες τους, καθώς η ενδοδαπέδια θέρμανση λόγω της ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας και της κλιμάκωσης της θερμοκρασίας καθ ύψος, επιτρέπει τη θέρμανση χώρων με μεγάλο ύψος οροφής!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1. Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. Όπως φαίνεται και στην εικόνα έχουμε μια ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στο χώρο κατά ύψος, πετυχαίνοντας τη μέγιστη στα πόδια και την ελάχιστη στην οροφή όπως εξάλλου απαιτούν και οι συνθήκες υγιεινής και ευεξίας στον άνθρωπο.

Σχεδιάγραμμα κατανομής θερμοκρασίας ανάλογα με το ύψος για διαφορετικά συστήματα θέρμανσης

Επίσης η θερμοκρασία κατανέμεται συμμετρικά σε όλο το οριζόντιο επίπεδο σε αντίθεση με τα κοινά θερμαντικά σώματα όπου όπως φαίνεται και στην εικόνα, δημιουργούνται ρεύματα θερμού αέρα από κάτω προς τα πάνω με αποτέλεσμα την ανεπιθύμητη κατανομή θερμοκρασίας. Επιπλέον έχουμε τη μέγιστη θερμοκρασία τοπικά στην επιφάνεια των σωμάτων κάτι που έχει και σαν αποτέλεσμα την πτώση του ποσοστού υγρασίας, δηλαδή την ξήρανση του αέρα. 

2. Χαμηλό λειτουργικό κόστος με χαμηλή θερμοκρασία προσα γωγής (35°C-45°C) και με σχεδόν μηδενικές απώλειες δαπέ δου, επιτυγχάνουμε ομοιόμορφη κατανομή θερμό τητας και κλιμάκωση θερμοκρασίας κατά ύψος, αντίστοιχα!

3. Υγιεινή διαβίωση δίνοντας ανάσες ζωής σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ή πάσχοντες από άσθμα και αλλεργίες , εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα των κοινών θερμαντικών σωμάτ ων όπως η ξηρή ατμόσφαιρα και η σκόνη αλλά και σεβόμενοι την ανθρώπινη φυσιολογία, που απαιτεί κρύο κεφάλι και ζεστά πόδια, με ιδανική κατανομή θερμότητας!

3. Ήπιες μορφές ενέργειας λόγω χαμηλών θερμοκρασιών που απαιτούνται από το σύστημα είναι δυνατή η χρήση ενέργειας, όπως οι αντλίες θερμότητας είτε γεωθερμιας ή αέρος - νερού οπως επίσης και η ηλιακή υποβοήθηση

5. Συνδυαστική λειτουργία με έναν μόνο λέβητα ,ή αντλία θερμότητας μπορούμε να θερμάνουμε κάποιους χώρους με ενδοδαπέδια θέρμανση και άλλους με θερμαντικά σώματα ή fan-coils. Από τον ίδιο λέβητα τροφοδοτούμε και τα ζεστά νερά χρήσης του κτιρίου.

6. Σεβασμός στο περιβάλλον με λιγότερες ώρες λειτουργίας του λέβητα, που συνεπάγεται χαμηλότερη εκπομπή καυσαερίων και εξοικονόμηση ενέργειας και με ζεστό νερό προσαγωγής, χαμηλότερης θερμοκρασίας (35°C-45°C) από αυτό των κοινών θερμαντικών σωμάτων (70°C-80°C).

7. Απόσβεση κόστους βραχυπρόθεσμα γιατί απολαμβάνετε:

    Α. Μειωμένη κατανάλωση καυσίμων (πάνω από 30%). σε περίπτωση λεβητα ή (πάνω από 60%) με αντλία θερμοτητας .

    Β. Μειωμένο κόστος κτιριακής συντήρησης (αποφυγή μαυρισμάτων σε τοίχους & κουρτίνες).

    Γ. Χαμηλό κόστος συντήρησης ειδικά εαν η πηγή θερμότητας είναι αντλία.

8. Εξοικονόμηση χώρου, ελευθερώνοντας χώρο που εσείς θα εκμεταλλευτείτε και θα διακοσμήσετε, όπως σας αρέσει!

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

           Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων και άλλων εξαρτημάτων του συστήματος της θέρμανσης δαπέδου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 1. 1. Περιμετρικά στο κάτω μέρος των εσωτερικών τοίχων και αφού το δάπεδο καθαριστεί καλά, τοποθετείται τουλάχιστον μέχρι την τελική στάθμη δαπέδου ειδική ηχομονωτική ταινία από αφρώδες πολυαιθυλένιο ΡΕ (σοβατεπί) κατά DIN18560/4725 που επιτρέπει την ελεύθερη διαστολή του θερμαινόμενου δαπέδου - μπετόν πάχους 5-8 cm. Κατά DIN18560 πρέπει να επιτρέπεται διαστολή κατά 5mm τουλάχιστον. Η περιμετρική μονωτική ταινία Heiztech είναι διαμορφωμένη σε δύο τμήματα, τα οποία της δίνουν την ικανότητα να στερεώνεται σταθερά στην άκρη της μονωτικής πλάκας, εμποδίζοντας έτσι την είσοδο υγρασίας στο υλικό κατά τη φάση διάστρωσης του θερμομπετόν. Η περιμετρική ταινία αποτρέπει τη δημιουργία θερμογέφυρας, μεταξύ του θερμομπετόν και της τοιχοποιϊας και ταυτόχρονα απορροφά την γραμμική διαστολή του θερμαινόμενου δαπέδου.

 

 1. 2. Στρώνεται μονωτική πλάκα πάνω στο καλά καθαρισμένο δάπεδο (μπετόν), στην οποία θα γίνει η στήριξη των σωληνώσεων και η οποία μας παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Οι μονωτικές πλάκες Heiztech EPS100 από υψηλης ποιότητας πολυστερίνη επενδεδυμένη στην πάνω επιφάνεια με λεπτό φίλμ πολυαιθυλαινίου με διαγράμμιση αποστάσεων. Παρουσιάζει άριστη θερμομόνωση (λ=0,035W/mK), λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του EPS σε αέρα (98%). Είναι ανθεκτικό στην υγρασία και αποτρέπει τη δημιουργία εσωτερικής υγρασίας και μούχλας καθώς αναπνέει. 

 

 1. 3. Χρησιμοποιείται  σωλήνας Heiztech Pentagol PEX-EVOH-PEX 17x2mm από ακτινοδικτυώμενο πολυαιθυλαίνιο με φράγμα οξυγόνου και ηχομονωτικές ιδιότητες ο οποίος θα στηριχθεί με ειδικά πλαστικά δίχαλα επάνω στη μονωτική πλάκα. Το φράγμα οξυγόνου βρίσκεται στο μέσο του σωλήνα με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει από μηχανικές κακώσεις ή καταστροφή από την τοποθέτηση. Ο σωλήνας έχει πολύ υψηλή ανθεκτικότητα σε συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης, πολύ λεία επιφάνεια με μικρή πτώση πίεσης και μικρή ακτίνα καμπυλότητας. Διαθέτει πιστοποιήσεις κατά DIN16892/3, DIN53479, DIN4726, ISO17455.

 

 1. 4. Χρησιμοποιούνται συλλέκτες Heiztech κατασκευασμένοι από ορείχαλκο ή πολυπροπυλένιο διπλών τοιχωμάτων (θερμομονωτικών αεροθαλάμων), ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συμπυκνωμάτων στο δροσισμό. Οι συλλέκτες προσαγωγής διαθέτουν παροχόμετρα με ρυθμιστικά ροής, ενώ οι συλλέκτες επιστροφής διακόπτες για έλεγχο της επιστροφής του νερού για τη ρύθμιση των θερμοκρασιών στους χώρους. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης θερμοστατικών βαλβίδων για αυτονομία ανά κύκλωμα. 

 

 1. 5. Τοποθετούνται ελαστικοί αρμοί Heiztech με αυτοκόλλητη ταινία στη βάση για ευκολότερη τοποθέτηση και καλύτερο αποτέλεσμα, για την παραλαβή των διαστολών του θερμομπετόν από σταθερό αφρώδες πολυαιθυλαίνιο.

 

 1. 6. Καμπύλες όδευσης 90ο για την προστασία του σωλήνα κατά την είσοδο στο θερμομπετόν και την παραλαβή των διαστολών χωρίς μηχανική καταπόνηση.

 

 1. 7. Ρευστοποιητής και ίνες (πολυπροπυλενίου ή μεταλλικές) για τον οπλισμό του θερμομπετόν.

 

 1. 8. Κατόπιν γίνεται η διάστρωση του θερμομπετόν (γαρμπιλόδεμα) πάχους 6 cm κατά DIN18560 ορισμένης σύνθεσης χονδρόκοκκης άμμου (0-4mm) λεπτόκοκκου γαρμπιλιού (έως 8mm), τσιμέντου, νερού και ενός πρόσθετου πλαστικοποιητή (γαλακτώματος).
 2. Σύνηθης σύνθεση ανά m3:
 3. 12 καροτσάκια άμμος, 6 καροτσάκια γαρμπίλι, 6 σακκιά τσιμέντο, 2,5 kg υγρό πλαστικοποιητή.

 

 1. 9. Tέλος γίνεται η επένδυση με την επιθυμητή δαπεδόστρωση του χώρου, (π.χ. πλακάκι, μάρμαρο, ξύλινο παρκέτο κ.λπ.)

Το σοβατεπί δεν πρέπει να κολληθεί επάνω στο έτοιμο δάπεδο, παρά μόνο στον κάθετο τοίχο έτσι ώστε το δάπεδο να μπορεί να διαστέλλεται ελεύθερα κάτω από το σοβατεπί.

Σοβατεπί πλαστικό Πλαστικά δίχαλα
1. Σοβατεπί πλαστικό 2. Πλαστικά δίχαλα
 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΛΕΤΗ

Οι θερμικές απώλειες των χώρων καθορίζουν και τη θερμική απόδοση του συστήματος θέρμανσης δαπέδου. Η θερμική απόδοση όπως φαίνεται και στους πίνακες εξαρτάται από:

 • Τη διατομή των σωλήνων
 • Την απόσταση μεταξύ των σωλήνων
 • Τη θερμοκρασία του δαπέδου
 • Τη θερμοκρασία του νερού
 • Το είδος της τελικής δαπεδόστρωσης

Η θερμοκρασία του δαπέδου σε χώρους διαμονής, για λόγους υγιεινής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 29 °C (σε μπάνια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 33°C). Στα σημεία κοντά σε παράθυρα και πόρτες και όπου οι θερμικές απώλειες είναι μεγαλύτερες, η διάταξη των σωλήνων πρέπει να είναι πιο πυκνή.

Κάθε κύκλωμα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 120 m σωλήνα και να καλύπτει περίπου έως 20 m² δαπέδου. 

Για ενιαίες επιφάνειες μεγαλύτερες των 20 m² πρέπει να τοποθετείται ένα πλέγμα στο γαρμπιλόδεμα, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του δαπέδου ώστε να αποφύγουμε την δημιουργία ρωγμών καθώς επίσης να τοποθετούνται και αρμοί διαστολής.

Το θερμομπετόν για καλύτερη παραλαβή των διαστολών, χωρίζεται σε ορθογώνια τμήματα, με αρμούς διαστολής.
Μέγιστη επιφάνεια τμήματος: 40 m²
Σχέση μήκους/πλάτους: 2/1
Οι σωλήνες πρέπει να καλύπτονται σε όλη τους την επιφάνεια από το μπετόν γι΄αυτό απαιτείται και δόνηση όταν ρίχνουμε το θερμομπετόν πάχους 6 cm. Επίσης η κατασκευή του θερμομπετόν να μή γίνεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των +6°C.

Καλάθι

Το καλάθι είναι άδειο
Το καλάθι είναι άδειο
https://energyeco.gr/inner.php/ajax

Κατηγορίες

Ποιός είναι online

Έχουμε online 7 επισκέπτες και 0 μέλη.